چرا ما را انتخاب کنید

نمایشگاه

EXHIBITION (5)
EXHIBITION (2)
EXHIBITION (4)
EXHIBITION (1)
EXHIBITION (3)
EXHIBITION (6)

شریک همکاری

logo (1)
logo (5)
logo (12)
logo (10)
logo (3)
logo (2)
logo (11)
logo (9)
logo (8)
logo (7)
logo (6)
logo (4)

کنترل دقیق کیفیت برای اطمینان از مطابقت پارچه مورد استفاده با FDA ، مقررات اتحادیه اروپا 10/2011.

فروش مستقیم کارخانه ، می تواند قیمت رقابتی را به شما ارائه دهد.

با 16 سال تجربه در صنعت مش/پارچه نبافته ، با مشتریان از بیش از 82 کشور جهان همکاری می کند. 

نمونه های رایگان با بیش از 100 محصول برای برآوردن نیاز شخصی شما.

نمونه های رایگان با بیش از 100 محصول برای برآوردن نیاز شخصی شما.

با 16 سال تجربه در صنعت مش/پارچه نبافته ، با مشتریان از بیش از 82 کشور جهان همکاری می کند.